Nieuws

Samenwerkingovereenkomst getekend met gemeente Breda voor Parc Heilaar

Samen met de gemeente Breda hebben  wij de samenwerkingsovereenkomst getekend voor een ontwikkeling op het voormalig landgoed Heilaar in Breda. 

De inspiratie voor het plan vormen de landschappelijke kwaliteiten van het voormalige landgoed. Lommerrijke straten met groene bermen en informele, landelijke bebouwing geven het optimale gevoel van ontspannen wonen in het groen. Het betreft een totaalvisie waar stedenbouw, landschap en architectuur elkaar ondersteunen en versterken met als resultaat een bijzonder woonmilieu met een sterke samenhang waarbinnen veel ruimte is voor individuele vrijheid.

Als inspiratie voor de architectuur fungeren de grijze houten woningen op het schiereiland Cape Cod – New England in de Verenigde Staten. De sculpturale bewerking van de woningen met aangekapte veranda’s, erkers en dakkapellen weerspiegelen het gevoel van individuele vrijheid in een landelijke setting.

Gemeente en Synchroon gaan het stedenbouwkundig plan en de architectuur verder uitwerken. Om de plannen mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. De verwachting is dat het bestemmingsplan rond de zomer wordt ingediend.

> Alle nieuwsberichten