Duurzaamheid

Duurzaamheid betekent voor ons het zinvol omgaan met schaarse middelen, waaronder ook de beschikbare ruimte. Steeds vaker leidt dit tot herontwikkeling en hergebruik van bestaand (monumentaal) onroerend goed, met als bijkomend voordeel dat er gebruik kan worden gemaakt van de sfeer en ambiance van het gebouw in kwestie.

Daarnaast bedenken wij samen met onze kopers en huurders hoe de directe omgeving er uit moet komen te zien. Zowel qua inrichting als materiaalgebruik. Wij zijn er van overtuigd dat als mensen geven om hun woon- en leefomgeving, de instandhouding ervan veel soepeler verloopt. Ons motto is dan ook: ‘van need to care naar want to care’.

Uiteraard houden wij ons ook bezig met vraagstukken op het gebied van energievoorziening, veiligheid en bereikbaarheid. Maar bovenal interesseren wij ons voor de klant die te zijner tijd ons project gaat bewonen en gebruiken. De optelsom van eisen en wensen van individuele afnemers vormt, samen met de maatschappelijke- en duurzaamheidsvoorwaarden, het kader waarbinnen wij het ontwikkelproces doorlopen.

E-House

Het E-House van Synchroon geeft invulling aan bewust en energieneutraal wonen. Een degelijke en robuuste woning, die geen gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Een woning die haar eigen energie opwekt zonder ingewikkelde installaties.

Kortom: een woning die energie geeft en aangenaam is om in te wonen.

Klik hier voor de brochure van E-House.