Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Synchroon aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op www.synchroon.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Synchroon (ook niet via een eigen netwerk).

Synchroon kan er niet voor instaan dat de informatie op www.synchroon.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Synchroon sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.synchroon.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.synchroon.nl te kunnen raadplegen.

Nieuwsbrieven en Contact

De gegevens die de website gebruiker ons verstrekt worden opgeslagen in ons bestand. De gegevens die u invult in de internetformulieren gebruikt Synchroon alleen voor de behandeling waartoe u het formulier heeft ingevuld. Met het invullen van een interesseformulier gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen over de woningen waarop u heeft gereageerd.
Op het door u opgegeven e-mail adres zult u nieuwsbrieven ontvangen waarvoor u zich op de website heeft aangemeld.

Uw gegevens worden enkel voor bovengenoemde doelen gebruikt en zullen niet doorgespeeld worden aan derden. Onderaan iedere e-mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden voor deze communicatie.

Wilt u uw gegevens verwijderen uit onze database, dan kunt u altijd contact opnemen met Synchroon via info@synchroon.nl. Wij dragen er dan zorg voor dat uw gegevens verwijderd worden uit ons bestand.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google AdWords en Google Analytics Re-Targeting

Wij maken voor onze website gebruik van zgn. Re-Targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze producten hebben getoond, op de websites van onze partners reclame-uitingen aan te bieden.

Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interesse gerelateerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die deze relatie niet hebben. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van onze partners gebeurt op basis van een cookie-technologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig anoniem. Er worden geen privacy gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacy gerelateerde gegevens gekoppeld.

Je kunt je uitschrijven voor Google Adwords door deze link te gebruiken: http://www.google.com/privacy_ads.html

Je kunt je afmelden voor Google Analytics door deze link te gebruiken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

We controleren regelmatig of we aan dit Privacy Policy voldoen. Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacy Policy of over andere Privacy zaken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@synchroon.nl.